Registruj sa a získaj 5% zľavu z každého nákupu. Registrovať sa môžeš TU.

Výmena a vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - výmena a vrátenie tovaru

 

1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

2. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy (Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy) podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

3. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

4. Predávajúci nie je povinný prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci štandardom.

5. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

6. Po odstúpení od zmluvy predavajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a s ním doručený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak si to spotrebiteľ výslovne žiada a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.).

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní TU

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz